มือใหม่หันเขียนโค้ด
พื้นฐานที่ควรต้องรู้
Cloud Computing
Software Testing
Web
Software Design

3.ชนิดของข้อมูล

💬 ก่อนที่เราจะเขียนโค๊ดตัวแรกจริงๆกัน เราต้องรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า ชนิดของข้อมูล หรือ data type เสียก่อน ซึ่งข้อมูลแต่ละชนิดก็จะเหมาะกับงานแต่ละแบบ

ถ้าเราไม่เข้าใจจุดนนี้มันก็เหมือนกับเราเอาค้อนไปเลื่อยไม้นั่นเอง เพราะเราไม่เข้าใจการทำงานพื้นฐานของข้อมูลแต่ละรูปแบบ ซึ่งจุดนี้ผมเจอมาเยอะมากเลยแม้กระทั่งนักพัฒนาที่เขียนโปรแกรมมาเป็น 10 ปีบางคนก็ไม่ได้เข้าใจในจุดนนี้อย่างถ่องแท้ ทำให้เวลาเจอข้อผิดพลาดก็จะพากัน งงๆ ว่าเกิดอะไรขึ้น

🎯 สรุปสั้นๆ

👨‍🚀 ประเภทของข้อมูลหลัก

ในโลกของการเขียนโปรแกรม เราควรต้องรู้จักประเภทข้อมูล 4 ตัวแรกมีตามนี้เบย

Data type

ใช้กับ

ตัวอย่างข้อมูล

int

ตัวเลขจำนวนเต็ม

1000

double

ตัวเลขจำนวนเต็ม หรือ ทศนิยม

32.76

string

ข้อความ และจะต้องอยู่ภายใต้ double quote

"Hello"

bool

ข้อมูลที่เป็น จริง หรือ เท็จ เท่านั้น

true หรือ false