มือใหม่หันเขียนโค้ด
พื้นฐานที่ควรต้องรู้
Cloud Computing
Software Testing
Web
Software Design

2.โครงสร้างของโค๊ด

💬 หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมไปละ คราวนี้ลองมาดูว่าเราจะเริ่มเขียนโค๊ดตรงจุดไหน และโค๊ดมันมีอะไรบ้างนะ

🎯 สรุปสั้นๆ

👨‍🚀 จุดแรกที่เขียนโค๊ด

using System;
namespace myApp
{
class Program
{
static void Main()
{
Console.WriteLine("Hello World!");
}
}
}

เวลาที่เราจะเขียนโค๊ดเราจะเขียนในวงเล็บ { } ของ Main() นะกั๊ฟ ถ้าดูจากโค๊ดด้านบนคือบรรทัดที่ 9 ไงล่าาา