5.โค๊ดที่ทดสอบได้

💬 คราวนี้เราจะลองเอา test cases ที่เราเขียนไว้มาแปลงเป็นโค๊ดที่ทดสอบได้กันดูนะครับ

System under test (SUT) คือโค๊ดที่ถูกเขียน test cases เอาไว้ทดสอบแล้ว เพื่อให้ developer มีความมั่นใจในงานที่ตัวเองเขียนว่านั้นถูกเทสแล้ว และมันสามารถเพิ่ม test cases สำหรับทดสอบ หรือ refactor มันได้ในภายหลังอีกด้วย

🎯 สรุปสั้นๆ

👨‍🚀 หลักการเขียน TDD

  1. นำ test cases แปลงเป้นโค๊ด แล้ว run ให้มัน fail เสียก่อน

  2. แก้ไขโค๊ดของเราจากที่มัน fail ให้มันผ่าน โดยออกแรงให้น้อยที่สุด หรือไม่จำเป็นต้องเขียนโค๊ดให้ดีมากก็ได้

  3. หลังจากที่ผ่านแล้ว เราก็จะแก้โค๊ดทำมันเป็นโค๊ดที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยที่หลังแก้แล้วมันจะต้อง run แล้วผ่านเหมือนเดิม